Blue Flower

Psychodynamische Loopbaan Coaching

   

Waar ga jij naar toe?

Wat neem je mee?

 

Het zoeken naar een invulling van je verdere loopbaan gaat verder dan de vraag: waarvoor ben ik geschikt en wat kan ik goed? Je bent op zoek naar een antwoord: Wie wil ik zijn? Wat geeft mij échte vervulling in het leven? Als je daarmee ook nog je geld kunt verdienen, dan vloeien dingen samen…!

Loopbaancoaching is gericht op het begeleiden in situaties waarin heroriëntatie op de eigen loopbaan aan de orde is. Meestal is dit vanwege een directe aanleiding – zoals bij een reorganisatie of ontslag. Soms ook kun je opzoek zijn naar wegen die een verdere invulling van de beroepscarrière vorm kunnen geven. Veelal vanuit een gevoel: hoe nu verder en wat wil ik nu écht?

Veel loopbaancoachingstrajecten richten zich op dit actuele gegeven; en dat is ook goed. Ontdekken van wensen, voorkeuren, aanleg en uitdagingen staan daarbij centraal. Vervolgens wordt een praktisch en resultaatgerichte begeleiding gegeven om ideeën in daden om te zetten.   Hiervoor bestaat een ruim aanbod aan methoden en begeleidingsvormen om de kandidaat hiermee te kunnen ondersteunen.

Psychodynamische Loopbaancoaching betekent een toegevoegde waarde en extra dimensie, omdat het de ontwikkelingsgeschiedenis en –psychologie van jou als gecoachte centraal stelt. Hoe ben ik geworden zoals ik nu ben? Wat is mijn Life Script? Wat behoort bij mijn kern? Wat waren – in het nazien – minder juiste keuzes? Wat kan ik daar van leren? Welke plaats wil ik dit alles geven? Hoe kan ik deze zaken inzetten om een bevredigend loopbaanpad te gaan vormgeven? Te doen wat ik werkelijk wil!

Inhoud van het actie programma

  • Jouw actuele vraag: Wat houdt mij bezig?
  • Kernkwaliteiten en talenten: wat kan ik? Wat heb ik verworven tot nu toe?
  • Het pad dat ik ben gegaan.
  • Omzien in verwondering: wie ben ik?
  • Een brug bouwen terwijl je erover loopt; wat wordt je plan?
  • Uitdagingen en acties: het tropische eiland voor de kust bewoonbaar maken.
  • Je resultaat vormgeven.
  • Actiebegeleiding

In een achttal gesprekken gaan we actief aan de gang, want jij wilt resultaat! Ik ben je begeleider en coach en help je om vormen te vinden, om dit te kunnen ontdekken. Bronnen boor je aan uit je ervaringen en je verleden.

Dat vraagt een dosis inzet van jouw kant, want het in kaart brengen, overdenken en verzamelen van nuttige informatie is nodig. Een aantal tests maken onderdeel uit van het programma. Je gaat ook werken aan een lijst van waarden en kwaliteiten die je wilt inbrengen. Ook stellen we een cultuur- en organisatieprofiel op waarin jij het beste tot je recht wilt komen.

Vanuit mijn professie als counsellor help ik je deze oorspronkelijke bronnen opnieuw bloot te leggen. Tezamen maken we een plan; maar pas als je je helemaal in harmonie voelt.

Dan rest nog de actie! De begeleiding kan worden afgerond als jij zoveel kracht hebt ontwikkeld, dat je zelfstandig je weg kunt vervolgen. Wij wensen elkaar dan ‘goede reis’, na gedeeld succes.